Gränsland / Borderland

5 fotografier / 5 photographs

Digitala fotografier tryck på Somerset arkiv papper 308gsm

Titlar / Titles:

 

Gränsland / Borderland 1: Katherine Bennett & Paul McKewen, Australien (bomullsband), Nordkap

Gränsland / Borderland 2: Elena & Serge Shevchenko, Ukrania (plastförpackning), Nordkap

Gränsland /  Borderland 3: Per-Olof & Stig Eriksson,  Sverige, (aluminium fiskfolie, plast), Nordkap

Gränsland /  Borderland 4: Familjen Durand, Frankrike, (plastförpackning), Nordkap

Gränsland /  Borderland 5: Familjen Elkelä, Finland, (våtservett), Nordkap

 

LINK to exhibition: http://www.kalmarkonstmuseum.se/en/exhibition/songlines-for-a-new-atlas/

 

Prints made at https://www.jealousgallery.com/

5small_gränsland 4_LPERSSON_GRÄNSLAND_FOTOSERIE_INTSALLERAT_201 Borderland_whuman

Gränslands serien vill belysa relationen mellan mobilitet, landskap, gränser och frihet. Gränslands porträtten är en fiktiv beskrivning av temporära besök till dessa platser där människans brist av empati till naturen och berättigande av platsen synligörs. Jag ville använda mig av just porträtt, då porträtt till del representerar makthavare i försköning.  Här blir det en form att ifrågasätta historie skrivningen genom gesten av vår kollektiva vårdslöshet. Skräpet fastnar i staketet längs gränsen av Nordkap, den sista anhalten innan Nordpolen, som en sorts spegling av vad som varit och vad som komma ske.

 

Som del av det Samiska projektet Nuortabealli, besökte jag orter, landskap i periferin både som ett undersökande och en närvarande process på plats, men också för att sätta den egna kroppen i rörelse för att lyfta idéer om privilegium som vit och medelklass. Luleå-Haparanda-Tornio-Kemi-Rovaniemi-Karigasniemi-Karasjok-Honningsvøg-Nordkap.

 

 

English:

 

The series Borderlands highlights the relation between mobility, landscape, borders and freedom. The portraits in the Borderland series are fictitious descriptions of temporary visits to peripheral tourist sites, made visible through the lack of empathy with nature and a spurious claim to the place. I wanted to use 'portraits' because historically they to some extent represent the rulers around us in a flattering way. Here, the 'portraits' are the stuff we leave behind and become the manner to question how history would be written through the gestures of our collective carelessness.

Garbage get stuck, molded onto the fence by weather at the cliff of North Cape, a last port of call before the North Pole. It acts as a mirror of what has been and what will become.

As part of the Sami project Nuortabealli (2013-14), I visited places and landscapes in the periphery both as an exploratory and a situated process, but also to propel my own body into motion in order to challenge ideas of privilege.

Luleå - Haparanda - Tornio - Kemi - Rovaniemi - Karigasniemi - Karasjok - Honningsvøg - North Cape.